My recipes, translation of some songs, some thoughts and bits of observations..

Archive for March, 2013

Angaraag Mahanta’s – “Jonaakey Bisaarey Ki” lyrics

Jonaakey bisaarey ki?
Phaguni botaahey,
Xo(n)woraai ki?
Tumakey tumakey…
Tumakey tumakey…
Tumakey tumakey…
Tumakey tumakey…
Jonaakey bisaarey ki?…

Dukmukaali puwa,
Kulir binoni…
Bedonaai ahi,
Dusoku tiyaai…
Bedonaai ahi,
Dusoku tiyaai…
Daworey xaagorey,
Xopun mor,
Botaahey niley,
Uruwaai!
Jonaakey bisaarey ki?…

Jonaakorey raati,
Tirbir toraaey…
Kinu maaya xaaney?
Dusoku juri…
Kinu maaya xaaney?
Dusoku juri…
Mon mor,
Uri jaai,
Duroniley…
Apun gao(n)wor,
Poduliley…

Phaguni botaahey,
Xo(n)woraai ki?
Tumakey tumakey..
Tumakey tumakey..

Jonaakey bisaarey ki?
Jonaakey bisaarey ki?…

Advertisements

Angaraag Mahanta’s – “Phagunorey Posuwa Baa” lyrics

…Phagunorey posuwa baa, o…
…Na na ne re na na na…

Mon mur,
Uri gusi jaai…

Ki janu,
Paiyu heruwaai?

Mon mur,
Uri gusi jaai…

Ki janu,
Paiyu heruwaai?

Phagunorey uronia baa…
O aaloxuwaa kohu(n)warey saa(n)…

Polaaxor ronga ronga phuley,
Kaaney kaaney ji kotha nokoley…

Jaaki maari ura pokhi jaakey,
Aakaxor andharey jonakey,

Kolijaar betha dhaali,
Kobo paribo ne baru?
Kobo paribo ne xei kotha?…

Aji kiyo,
Baarey baarey,
Money je mur bisarey?

Aaso(n)olorey,
Baa juronia…

Aji jen,
Udaaxi xondhiyaa…

O phagunorey bauli baa,
Loi jaa muk loi jaa…

Phagunorey uronia baa…
O aaloxuwaa kohu(n)warey saa(n)…

Mon mur,
Uri gusi jaai…

Ki janu,
Paiyu heruwaai?

Mon mur,
Uri gusi jaai…

Ki janu,
Paiyu heruwaai?

Phagunorey uronia baa…
O aaloxuwaa kohu(n)warey saa(n)…

Phagunorey uronia baa…
O aaloxuwaa kohu(n)warey saa(n)…

Phagunorey uronia baa…
Monot je kimaan hepaah…

Angaraag Mahanta’s – “Paribaa Ne” lyrics

YADA YADA HI DHARMASYA
GLANIRBHAVATI BHARATA
ABHYUTTANAM ADHARMASYA
TWADAATMANAAM SRUJAMYAHAM
[O Bharata, whenever there is decline of righteousness and rise of evil, I manifest Myself]
PARITRANAYA SADHOONAAM
VINASHAYACHA DUSHKRITAAM
DHARMA SAMSTHAPANARTHAYA
SAMBHAVAAMI YUGE YUGE
[For the protection of the righteous, for the destruction of wicked, and for the establishment of Dharma, I am born in every age]

Paribaa ne purabo tumi,
Boga sador, ukaa kopal?
Paribaa ne purabo tumi,
Bhonga hiya, udong kola?
Paribaa ne purabo tumi?
Paribaa ne?
Paribaa ne? Kuwa!
Dibo soku-ulu musi,
Jodi paara jibon diya…
Dibo xaanti xukh aani,
Paara jodi haa(n)hi diya…
Paribaa ne?

Kon tumi, tumi ki bisora?
Niraporaadh xixur kuwa kiyo pora,
Kuwa naa?…
Kuwa naa?…
Dekhi xuni,
Aaji soku kiyo mudaa?
Nyaay dibo kune duhaat kiyo bondhaa?
Roja-montri khel maatho!
Tez nohoi karu xopun,
Toka poisa he maatho,
Aami nohoi karo aapon…

Aa aa aa…
Aaa aaa aaa aaa aaa aaa…

Paribaa ne purabo tumi,
Boga sador, ukaa kopal?
Paribaa ne purabo tumi,
Bhonga hiya, udong kola?
Paribaa ne purabo tumi?
Paribaa ne?
Paribaa ne? Kuwa!
Dibo soku-ulu musi,
Jodi paara jibon diya…
Dibo xaanti xukh aani,
Paara jodi haa(n)hi diya…
Paribaa ne?