My recipes, translation of some songs, some thoughts and bits of observations..

Archive for May, 2013

Angaraag Mahanta’s – “Dhemaali Mon” lyrics

Hmmm mmmm hmmm…

Xopunot aji,
Dithokot aji,
Tumarei porox…

Xopunot aji,
Dithokot aji,
Tumarei porox…

Botaahot aji,
Uxaahot aji,
Tumarei porox…

Tumarei porox,
Xondhiyaar akaxot,
Daworor arey,
Lukabhaaku khela,
Jilmil jonaak…

Xopunot aji,
Dithokot aji,
Tumarei porox…

Tirbir tora,
Jaakor majot,
Tumar kumol,
Nibir porox…

Dhuniya xuur eti,
Ujaagori raati…

Gungunaai asu,
Nirobota bhaangi…

Dhemali mon,
Uri gusi jaai…

Dhemali mon,
Uri gusi jaai…

Bisaari tumar,
Xuriya bhaaxar,
Konthor porox…

Xopunot aji,
Dithokot aji,
Tumarei porox…

Tumarei porox…

Nixongotaar,
Raatir,
Pol goni xex nohoi…

Kaaxot tumak,
Puwaar babey,
Aakul hridoy…

Obuj kulahol,
Gujori gumori,
Monotey roi…

Obhimanor,
Praasir bhaangi,
Oshru hoi boi…

Monor endhaar atori jaai,
Pokhir matot ratipuwaai…

Hiyatey aaney,
Puwaarey raagey,
No onubhob…

Xopunot aji,
Dithokot aji,
Botaahot aji,
Tumaar porox…

Advertisements