My recipes, translation of some songs, some thoughts and bits of observations..

Archive for the ‘Assamese Song Lyrics’ Category

Angaraag Mahanta’s – “Dhemaali Mon” lyrics

Hmmm mmmm hmmm…

Xopunot aji,
Dithokot aji,
Tumarei porox…

Xopunot aji,
Dithokot aji,
Tumarei porox…

Botaahot aji,
Uxaahot aji,
Tumarei porox…

Tumarei porox,
Xondhiyaar akaxot,
Daworor arey,
Lukabhaaku khela,
Jilmil jonaak…

Xopunot aji,
Dithokot aji,
Tumarei porox…

Tirbir tora,
Jaakor majot,
Tumar kumol,
Nibir porox…

Dhuniya xuur eti,
Ujaagori raati…

Gungunaai asu,
Nirobota bhaangi…

Dhemali mon,
Uri gusi jaai…

Dhemali mon,
Uri gusi jaai…

Bisaari tumar,
Xuriya bhaaxar,
Konthor porox…

Xopunot aji,
Dithokot aji,
Tumarei porox…

Tumarei porox…

Nixongotaar,
Raatir,
Pol goni xex nohoi…

Kaaxot tumak,
Puwaar babey,
Aakul hridoy…

Obuj kulahol,
Gujori gumori,
Monotey roi…

Obhimanor,
Praasir bhaangi,
Oshru hoi boi…

Monor endhaar atori jaai,
Pokhir matot ratipuwaai…

Hiyatey aaney,
Puwaarey raagey,
No onubhob…

Xopunot aji,
Dithokot aji,
Botaahot aji,
Tumaar porox…

Advertisements

Angaraag Mahanta’s – “Jonaakey Bisaarey Ki” lyrics

Jonaakey bisaarey ki?
Phaguni botaahey,
Xo(n)woraai ki?
Tumakey tumakey…
Tumakey tumakey…
Tumakey tumakey…
Tumakey tumakey…
Jonaakey bisaarey ki?…

Dukmukaali puwa,
Kulir binoni…
Bedonaai ahi,
Dusoku tiyaai…
Bedonaai ahi,
Dusoku tiyaai…
Daworey xaagorey,
Xopun mor,
Botaahey niley,
Uruwaai!
Jonaakey bisaarey ki?…

Jonaakorey raati,
Tirbir toraaey…
Kinu maaya xaaney?
Dusoku juri…
Kinu maaya xaaney?
Dusoku juri…
Mon mor,
Uri jaai,
Duroniley…
Apun gao(n)wor,
Poduliley…

Phaguni botaahey,
Xo(n)woraai ki?
Tumakey tumakey..
Tumakey tumakey..

Jonaakey bisaarey ki?
Jonaakey bisaarey ki?…

Angaraag Mahanta’s – “Phagunorey Posuwa Baa” lyrics

…Phagunorey posuwa baa, o…
…Na na ne re na na na…

Mon mur,
Uri gusi jaai…

Ki janu,
Paiyu heruwaai?

Mon mur,
Uri gusi jaai…

Ki janu,
Paiyu heruwaai?

Phagunorey uronia baa…
O aaloxuwaa kohu(n)warey saa(n)…

Polaaxor ronga ronga phuley,
Kaaney kaaney ji kotha nokoley…

Jaaki maari ura pokhi jaakey,
Aakaxor andharey jonakey,

Kolijaar betha dhaali,
Kobo paribo ne baru?
Kobo paribo ne xei kotha?…

Aji kiyo,
Baarey baarey,
Money je mur bisarey?

Aaso(n)olorey,
Baa juronia…

Aji jen,
Udaaxi xondhiyaa…

O phagunorey bauli baa,
Loi jaa muk loi jaa…

Phagunorey uronia baa…
O aaloxuwaa kohu(n)warey saa(n)…

Mon mur,
Uri gusi jaai…

Ki janu,
Paiyu heruwaai?

Mon mur,
Uri gusi jaai…

Ki janu,
Paiyu heruwaai?

Phagunorey uronia baa…
O aaloxuwaa kohu(n)warey saa(n)…

Phagunorey uronia baa…
O aaloxuwaa kohu(n)warey saa(n)…

Phagunorey uronia baa…
Monot je kimaan hepaah…

Angaraag Mahanta’s – “Paribaa Ne” lyrics

YADA YADA HI DHARMASYA
GLANIRBHAVATI BHARATA
ABHYUTTANAM ADHARMASYA
TWADAATMANAAM SRUJAMYAHAM
[O Bharata, whenever there is decline of righteousness and rise of evil, I manifest Myself]
PARITRANAYA SADHOONAAM
VINASHAYACHA DUSHKRITAAM
DHARMA SAMSTHAPANARTHAYA
SAMBHAVAAMI YUGE YUGE
[For the protection of the righteous, for the destruction of wicked, and for the establishment of Dharma, I am born in every age]

Paribaa ne purabo tumi,
Boga sador, ukaa kopal?
Paribaa ne purabo tumi,
Bhonga hiya, udong kola?
Paribaa ne purabo tumi?
Paribaa ne?
Paribaa ne? Kuwa!
Dibo soku-ulu musi,
Jodi paara jibon diya…
Dibo xaanti xukh aani,
Paara jodi haa(n)hi diya…
Paribaa ne?

Kon tumi, tumi ki bisora?
Niraporaadh xixur kuwa kiyo pora,
Kuwa naa?…
Kuwa naa?…
Dekhi xuni,
Aaji soku kiyo mudaa?
Nyaay dibo kune duhaat kiyo bondhaa?
Roja-montri khel maatho!
Tez nohoi karu xopun,
Toka poisa he maatho,
Aami nohoi karo aapon…

Aa aa aa…
Aaa aaa aaa aaa aaa aaa…

Paribaa ne purabo tumi,
Boga sador, ukaa kopal?
Paribaa ne purabo tumi,
Bhonga hiya, udong kola?
Paribaa ne purabo tumi?
Paribaa ne?
Paribaa ne? Kuwa!
Dibo soku-ulu musi,
Jodi paara jibon diya…
Dibo xaanti xukh aani,
Paara jodi haa(n)hi diya…
Paribaa ne?

Angaraag Mahanta’s – “Ejaak Botaahe Koley” lyrics

Ejaak botahey koley aahi,
Moi nobhoba kothabor…

Eti phuley kandi kandi,
Koley hi monor,
Kothabor…

Morom ki,
Dorey…

Ejaak dhumuha hoi,
Bisaari phurisey muk…

Ejaak botahey koley aahi,
Moi nobhoba kothabor…

Eti phuley kandi kati,
Koley hi monor kothabor…

Haatot tomaar,
Dhori haat…

Paar hoi oha xei baat…

Eri oha xei khuj,
Ajiu tu ase taat…

Ejaak omaal xondhiya
Asiley jot,
Tumaak diya eti tej rongi phool…

Tumi kiyo dila ubhotai,
Xei tejal paahibor?…

Tomar bukur umot,
Asil ji paal xomoy…

Tothapiu lagey mor,
Tumi nohoi bohu dur…

Tuli loba duhaatot,
Morohibo dhora aaxabor…

Tomar kumol poroxot naasibo mor,
Herai jowa eti xaaturongi xuur…

Ejaak botahey koley aahi,
Tumi tu xodaai mor…

Bukur kunotey aase,
Xei jonaaki raatibor…

Zubeen Garg’s “Xomoyu Jen” – lyrics

Xomoyu jen thomoki roi
Kola soku juri
Ghuri saala tumi
Kola soku juri
Ghuri saala tumi

Xomoye jen bisaari roi
Laajuki haa(n)hire
O(n)thore koponi
Laajuki haa(n)hire
O(n)thore koponi

Xopune xopune jen
Tumarey naason

Jonomey jonomey jen
Tumi mor apun

Tumakei xu(n)wori mor
Aakaxorey jon..

Tumakei xaamori mur
Hiyarey dapon..

Tumatei jen
Sinaaki phagun

Xomoyu jen thomoki roi
Kola soku juri
Ghuri saala tumi
Kola soku juri
Ghuri saala tumi

Xomoye jen bisaari roi
Laajuki haa(n)hire
O(n)thore koponi
Laajuki haa(n)hire
O(n)thore koponi

Hmmm buku bhori aase mor
Rongiya morom

Tejey tejey biyopi
Diya hi jiwon

Bukurey bhagora noi
Nedekhu xipaar..

Bohu poth boi boi
Etia jowaar

Tumaakey puwaar
Tumaare howar

Xomoyu jen thomoki roi
Kola soku juri
Ghuri saala tumi
Kola soku juri
Ghuri saala tumi

Xomoye jen bisaari roi
Laajuki haa(n)hire
O(n)thore koponi
Laajuki haa(n)hire
O(n)thore koponi

Angaraag Mahanta’s – “Tumarei Jen” lyrics

Tumarei jen
Aaji ei raage
Niyorotu rong xaane…

Buja nubuja
Bohu obuja aabeg
Niyororey dorey…

Najanu
Kiyo naame ei endhaar aaji
Kiyonu xopun bhagey

Tumarei
Aaxa mathu dusokutey mor
Najanu money ki bisarey

Tumarei jen
Aaji ei raage
Niyorotu rong xaane…

Buja nubuja
Bohu obuja aabeg
Niyoror dorey…

Dusokut aaji
Tumarei mathu hepaah
Puwa nupuwa
Xosa misa aaxa

Dusokut aaji
Tumarei mathu hepaah
Puwa nupuwa
Xosa misa aaxa

Paamne tumakei?
Jonakorei maajot
Paamne tumakei?
Bukure xomaajot
Paamne tumakei?
Saaki bur jwole jetiya
Niyor xona mitha xondhiya

Tumarei jen
Aaji ei raage
Niyorotu rong xaane…

Buja nubuja
Bohu obuja aabeg
Niyororey dorey…

Xondhiya xora
Niyoror dorey
Aahiba ne usoroloi?

Xondhiya holey
Mon jonakir dorey
Baare baare kiyo je roi !

Tumakei ujolai
Ee sun jwoli jaai
Tumakey bisora abegotey boi jaai
Kola daawor jaakey
Boroxai kiyo uti jai
Niyor xona mitha xondhiya…

Tumarei jen
Aaji mitha raage
Niyorotu rong xaane…

Buja nubuja
Bohu obuja aabeg
Niyororey dorey…