My recipes, translation of some songs, some thoughts and bits of observations..

Posts tagged ‘jonaakey bisaarey ki’

Angaraag Mahanta’s – “Jonaakey Bisaarey Ki” lyrics

Jonaakey bisaarey ki?
Phaguni botaahey,
Xo(n)woraai ki?
Tumakey tumakey…
Tumakey tumakey…
Tumakey tumakey…
Tumakey tumakey…
Jonaakey bisaarey ki?…

Dukmukaali puwa,
Kulir binoni…
Bedonaai ahi,
Dusoku tiyaai…
Bedonaai ahi,
Dusoku tiyaai…
Daworey xaagorey,
Xopun mor,
Botaahey niley,
Uruwaai!
Jonaakey bisaarey ki?…

Jonaakorey raati,
Tirbir toraaey…
Kinu maaya xaaney?
Dusoku juri…
Kinu maaya xaaney?
Dusoku juri…
Mon mor,
Uri jaai,
Duroniley…
Apun gao(n)wor,
Poduliley…

Phaguni botaahey,
Xo(n)woraai ki?
Tumakey tumakey..
Tumakey tumakey..

Jonaakey bisaarey ki?
Jonaakey bisaarey ki?…

Advertisements