My recipes, translation of some songs, some thoughts and bits of observations..

Posts tagged ‘nilaa aakax’

Angaraag Mahanta’s – “Nilaa Aakax” lyrics

Nilaa aakax
Meghor aabax
Boroniya puhor ejaak
Ee kor pora aahi aase
Nejanu ekuke
Xosa misa

Oti sinaki
Ejaak boroxun
Naamilehi mor sotalotey
Oti sinaki
Onubhutibor
Baagor xolai mor hridoyotey

Mor monok jukai
Xei borosun jaakor dore xiu gusi jai
Bor oxohai, oxohai lage xei porotey
Bor oxohai, oxohai lage xei porotey kiyo…

Xomoy baali xonowaali
Nirobey taar soturaali
Haator phaake xoroki jai
Nuwari dhoribo
Paari janu?

Jir jir jir
Jibonto
Sonchol monor nizoraatey
Koto haa(n)hi
Xoto oshru
Uti aahey uti jai nedekhakey

Jir jir jir
Jibonto
Sonchol monor nizoraatey
Koto haa(n)hi
Xoto oshru
Uti aahey uti jai nedekhakey

Mor monaey janu buji pai
Ei obhinoy aarey aarey koney jumi sai
Bor oxohai, oxohai lage xei porotey
Bor oxohai, oxohai lage xei porotey kiyo…

Nilaa aakax
Meghor aabax
Boroniya puhor ejaak
Ee kor pora aahi aase
Nejanu ekuke
Xosa misa…

Advertisements