My recipes, translation of some songs, some thoughts and bits of observations..

Posts tagged ‘phagunorey posuwa baa’

Angaraag Mahanta’s – “Phagunorey Posuwa Baa” lyrics

…Phagunorey posuwa baa, o…
…Na na ne re na na na…

Mon mur,
Uri gusi jaai…

Ki janu,
Paiyu heruwaai?

Mon mur,
Uri gusi jaai…

Ki janu,
Paiyu heruwaai?

Phagunorey uronia baa…
O aaloxuwaa kohu(n)warey saa(n)…

Polaaxor ronga ronga phuley,
Kaaney kaaney ji kotha nokoley…

Jaaki maari ura pokhi jaakey,
Aakaxor andharey jonakey,

Kolijaar betha dhaali,
Kobo paribo ne baru?
Kobo paribo ne xei kotha?…

Aji kiyo,
Baarey baarey,
Money je mur bisarey?

Aaso(n)olorey,
Baa juronia…

Aji jen,
Udaaxi xondhiyaa…

O phagunorey bauli baa,
Loi jaa muk loi jaa…

Phagunorey uronia baa…
O aaloxuwaa kohu(n)warey saa(n)…

Mon mur,
Uri gusi jaai…

Ki janu,
Paiyu heruwaai?

Mon mur,
Uri gusi jaai…

Ki janu,
Paiyu heruwaai?

Phagunorey uronia baa…
O aaloxuwaa kohu(n)warey saa(n)…

Phagunorey uronia baa…
O aaloxuwaa kohu(n)warey saa(n)…

Phagunorey uronia baa…
Monot je kimaan hepaah…

Advertisements